Sunday, January 29, 2012

മുഖംമൂടികള്‍...


ചുറ്റും മുഖം മൂടികള്‍...
ഞാനും ഒരു മുഖം മൂടി വാങ്ങി...
പക്ഷെ ,
മുഖത്തിന്‌ ചേരുന്നില്ല, മുഖം വലിഞ്ഞു മുറുകുന്നു..മനസ്സും...
വലിച്ചെറിഞ്ഞു...
എനിക്ക് വേണ്ട
ആ മുഖം മൂടി...
എനിക്ക് ഞാനാവണം ...!!!

No comments: